Kunststofband monteren en lassen

Wat komt er kijken bij de montage van kunststof transportbanden?

Kunststof transportbanden monteren en lassen doet Optiband op zeer verschillende locaties. Overal waar transportbandsystemen zijn, zijn onze monteurs te vinden. In onze compleet uitgeruste servicebussen zijn alle gereedschappen en apparaten te vinden die nodig zijn om op locatie banden voor te bereiden en te lassen. 

Wilt u de snelste werkwijze? Dan moet de band voor de montage al klaar zijn om te lassen. Belangrijk is hierbij dat wij vooraf de juiste (lengte)maat weten. 

Waar moeten we ons aan houden bij de montage van kunststof transportbanden?

Transportbanden moeten niet alleen goed en snel worden gemonteerd, het moet ook veilig gebeuren. Veiligheid staat voorop bij de montage, om risico’s uit te sluiten en ongelukken te voorkomen. Voor de montage worden daarom de risico’s ingeschat en zonodig maatregelen genomen. Daarna kan de montage van de band beginnen. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de bedrijfs- en veiligheidsregels van onze klanten.

Hoe ziet de montage van een nieuwe kunststof transportband eruit?

We starten met het verwijderen van een oude band. Er wordt bekeken of de spaninrichting moet worden teruggesteld, daarnaast worden eventuele (aandrijf) rollen verwijderd en/of schoongemaakt. Hierna kan de nieuwe band op de installatie gelegd worden en goed uitgelijnd vastgezet worden om te lassen. De pers wordt geïnstalleerd. Hierna vindt het proces van op druk zetten, verwarmen en daarna afkoelen plaats. Voor ieder bandmateriaal wordt dit proces aangepast voor een optimale las. Als de pers en daarmee de band voldoende afgekoeld is, kan deze verwijderd worden. Eventueel verwijderde rollen worden teruggeplaatst en de band wordt op de juiste spanning gebracht. Proefdraaien is erg belangrijk voor de klant en voor ons, om afwijkingen in de sturing van de band vast te kunnen stellen. Wanneer alles naar tevredenheid draait, is de montage van de band afgerond en kan de kunststof transportband weer worden gebruikt.